Accommodation of Lipno lake - lipno.club

Prohlášení o cookies

Na základě §89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, bychom Vás chtěli informovat o využívání cookies na našich webových stránkách.

Cookies, jsou malé soubory dat, které naše servery ukládájí ve Vašem prohlížeči. Umožňují lepší přizpůsobení obsahu a funkcí Vašim potřebám.

Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro Vás užitečné.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve Vašem prohlížeči ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Moderní webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies využíváme k čistě technickým účelům. Údaje získané prostřednictvím cookies nespojujeme s jakýmikoliv jinými údaji. Pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.